facebook Follow us on
Facebook
wordpress Read our Blog
on WordPress
logo2
   
   
   
   
logo
sidebar
  Structured Cabling   VoIP / PBX Wireless   CCTV
cctv
solutions

Solutions

Click on the Links above to veiw our Services

 

 

1. STRUCTURED CABLING
Gestruktueerde bekabeling:

Sluit die bekabeling van data netwerke met Cat5e en Cat6 kabel in, asook die verskaffing, en installasie van netwerk hardeware
This includes installation of Cat5e, Cat6 cabling and the provision of networking hardware such as your routers, switches, and cabinets.
Click here to Read More

2. VoIP / PBX:
Stem oor Internet Protokol en Skakelborde:
luit die verskaffing van enkel telefoon dienste, en meervoudige stelsels in.
This includes single VoIP phone services, hosted PBX, VoIP PBX, and legacy PBX systems.
Click here to Read More

3. WIRELESS SOLUTIONS & SUPPORT
Draadlose oplossings, en ondersteuning:
Sluit in die verskaffing van draadlose internet, draadlose verbinding van afgelee netwerke, en draadlose netwerk verspreiding.

This includes Wireless internet, bridging remote networks together, wireless access points, and managed hotspots.
Click here to Read More

4. CCTV
Sluit Elektriese installasie, geslote kringbaan televisie, en alarmstelsels in.

This includes Electrical installation, CCTV installation, and Alarm systems.
Click here to Read More